Bubanj za izvlačenje loptica sa automatizovanim i elektronskim sistemom za izvlačenje i ispuštanje loptica i kamerom. Sve funkcije su pod kontrolom dva mikrokontrolera.

Za pokretanje mehanizma koriste se step motori tako da je rad mehanizma za ispuštanje loptica izuzetno prezican i pouzdan.

U automatskom režimu rada bubanj sam odradi sve potrebne radnje:
- zaustavljanje motora mešanja
- otvaranje magacina sa lopticama
- pokretanje motora
- dovodjenje loptice ispred kamere
- nakon ukucavanja izvučenog broja ispušta se loptica i izvlači se nova.

Kod mehanizma za ispuštanje loptica se nalazi TV kamera koja omogućava da se izvučena loptica prikaže na TV aparatima u sali.

Postoje dve vrste bubnja:

1. Mali četvrtasti (pogodan za male dvorane)

2. Veliki dijamant (pogodan za velike dvorane)