Upravljački centralni računar u kome posebno projektovan program obradjuje i generiše sve brojčane podatke i ostale informacije koje se prosledjuju ostalim uredjajima u sistemu.

Centralni PC mora da ima ispravnu konfiguraciju, pravilno instaliran i podešen odgovarajući operativni sistem, drajvere za sve komponente i ispravno instalirane programe za upravljanje Bingo sistemom.
Matična ploča ne sme biti integrisana, neophodni su ispravni svi portovi (COM, LPT), grafička kartica sa TV izlazom, zvučna neintegrisana kartica, LAN kartica i ostale standardne PC komponente.

 KLIJENT (konzola) ZA IGRAČE