UDIO POJAČIVAČ - Standardni elektronski uredjaj za pojačavanje audio signala dobijenog iz zvučne kartice centralnog računara.

ZVUČNICI - Standardni aktivni zvučnici za ozvučavanje sale. Audio signal dobija iz Audio pojačivača tj. zvučne kartice centralnog računara.

ZVUČNA KARTICA - Standardna PC zvučna kartica (PCI) sa standardnim audio izlazima, propisno ugradjena i instalirana u centralnom PC Serveru sa odgovarajućim drajverima za operativni sistem računara na CD-u (dobavljač PC opreme). Namenjena izgovaranju studijski snimljenih zvučnih zapisa glasa koji izgovara izvučene brojeve.

AUDIO KABLOVI - Standardni audio kablovi sa odgovarajućim priključcima (činč) i razdelnicama

AV VIDEO SWITCH - Preklopnik tri AV (činč) video ulaza u jedan AV (činč) video izlaz. Elektronski uredjaj koji kao video ulaze dobija AV video signale iz kamere, grafičke kartice centralnog računara i TV signal iz nekog drugog uredjaja (video player, dvd player) a u zavisnosti od komande iz centralnog programa bira jedan od video signala koji prosledjuje ka televizorima i malom monitoru.

KAMERA U BUBNJU - Standardna digitalna kolor kamera u bubnju za praćenje izvučenih loptica, tačnije jedne pozicije u sistemu za okretanje loptica sa AV video izlazom (činč).

GRAFIČKA KARTICA TV OUT - TV Out grafička kartica (AGP) sa S-Video TV izlazom i standardnim video izlazima za PC monitor i odgovarajućim drajverima za operativni sistem računara na CD-u (dobavljač PC opreme). Namenjena za grafičku proveru tiketa.
Isključivo ATI model grafičke kartice.

TV IN - AV OUT - Standardni uredjaj za obradu primljenog TV signala iz TV tjunera (ili satelitskog risivera) u izlazni AV video signal. Ulaz TV signala u Bingo video sistem.

TV APARAT - Standardni TV aparati sa RGB i AV video ulazom (AV2-činč) za praćenje video informacija u sali (video signal iz kamere u bubnju - izvučena loptica, grafička provera tiketa, video zapis reklamnog karaktera).

MALI MONITOR - Standardni mali monitor na pultu sa AV video ulazom za praćenje grafičkih i video informacija u sistemu (kamera u bubnju - loptica u gnezdu, grafička kartica centralnog računara - grafička provera tiketa, video zapis iz drugog video uredjaja - reklamni spotovi).

VIDEO - DVD KABLOVI - Standardni video-dvd kablovi sa odgovarajućim priključcima (činč) i razdelnicama.

LOPTICE - Pakovanje od 90 loptica za bingo

TIKETI - Pakovanje od 500 tiketa

UPS - Standardni stabilizator napona za centralne upravljačke računare na komandnom pultu. U praksi se dešava da često dolazi do naglog pada strujnog napona u sali, što dovodi do neregularnog izlaska iz svih programa i celog sistema, a ponovnim uključivanjem dešava se da otkaže neka od komponenti računara (grafička kartica). Ovim bi se ti problemi amortizovali.

PRODUŽNI KABLOVI - Produžni strujni kablovi (za sve uredjaje) sa utičnicama i prekidačem od 220V i jedan trofazni.

STRUJNI KABLOVI - Naponski kablovi za napajanje za sve uredjaje

PULT - Stolarija. Proširenje komandnog pulta tako da ima dovoljno prostora za dva upravljačka računara, mali monitor, dva operatera, jednog blagajnika, blagajnu, kasu, komunikacioni adapter i video switch.

ZVUČNI ZAPISI - studijski snimljeni glasovi (izgovaranje brojeva izvučenih loptica).

DRAJVERI - CD sa instalacionim programima - drajverima za PC komponente.

BINGO HELP - Uputstvo za upotrebu i održavanje sistema.